0_21.jpg

Tiểu hành tinh to bằng ngôi nhà sắp sượt qua Trái Đất

09-10-2017

Tiểu hành tinh 2012 TC4 sẽ băng qua Trái Đất ở khoảng cách rất gần vào giữa tháng 10.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 59 trang (588 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14