0_1713127.jpg

NASA tái khởi động dự án thay thế kính viễn vọng Hubble

02-10-2017

NASA đang khởi động lại dự án phóng kính viễn vọng không gian James Webb. Đây dự kiến là chiếc kính viễn vọng kế nhiệm cho Hubble đã có tuổi đời trên 27 năm.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 60 trang (596 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14