0_van_tu_4500_tuoi_he_lo_cach_xay_dung_kim_tu_thap_a.jpg

Văn tự 4.500 tuổi hé lộ cách xây dựng kim tự tháp Ai Cập

25-09-2017

Một văn tự ghi chép trên giấy Papyrus đã phần nào làm sáng tỏ cách người Ai Cập vận chuyển vật liệu để xây dựng kim tự tháp.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 60 trang (593 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14