0_songdo-bnews-vn.jpg

Những thành phố thông minh ở châu Á

20-08-2017

Thành phố Songdo (Hàn Quốc) là thành phố thông minh đầu tiên trên thế giới. Songdo phát triển ba mạng lưới nước, bao gồm nước sạch, nước thải và nước đã qua xử lý, để cung cấp cho người dân.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 59 trang (584 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14