0_thay-doi-tu-duy-lua-gao-5-03112015230203-662x381.jpg

Phát hiện mới về nguồn gốc cây lúa gạo thuần cổ đại

30-06-2016

Một nhóm các nhà khảo cổ trong đó đứng đầu là giáo sư Gary Crawford đến từ Đại học Toronto Mississauga (UTM) mới đây cho biết họ vừa phát hiện ra những nguồn gốc mới của cây lúa gạo cũng như lịch sử hình thành quá trình canh tác nông nghiệp của tổ tiên loài người.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 59 của 59 trang (588 bài)Đầu<...56575859
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14