0_1466586518-b1.jpg

Phát hiện oxy trong thiên hà cách chúng ta 13,1 tỷ năm ánh sáng

23-06-2016

Phát hiện này không chỉ cung cấp bằng chứng về nguồn gốc của Oxy mà còn giúp các nhà khoa học hiểu hơn về hoạt động của vũ trụ từ thuở mới hình thành.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 59 của 59 trang (584 bài)Đầu<...56575859
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14