0_images2001437_hack_n_o.jpg

Các nhà khoa học đã có thể "hack" não

22-08-2017

Việc tưởng chừng như chỉ xảy ra trong các bộ phim viễn tưởng sắp trở thành hiện thực các nhà khoa học đã thí nghiệm thành công trên chuột.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 60 trang (596 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14