0_30.jpg

Bề mặt lởm chởm của sao Diêm vương

17-07-2017

NASA công bố video mô tả chi tiết địa hình sao Diêm vương và vệ tinh Charon dựa trên dữ liệu do phi thuyền thu thập.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 59 trang (586 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14