0_con-nguoi-se-kiem-tien-tu-mat-trang-tu-nam-2020_16.png

Con người sẽ kiếm tiền từ Mặt Trăng từ năm 2020?

16-07-2017

Công ty vũ trụ của Mỹ là Moon Express cho biết đã vạch ra kế hoạch khai thác tài nguyên trên Mặt trăng vào năm 2020.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 59 trang (584 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14