0_146916352946330-landscape-1469108157-grahamtaccras.jpg

Con người trông ra sao nếu "tiến hóa"?

23-07-2016

Dưới đây là hình mẫu của "siêu nhân" có khả năng sống sót qua các tai nạn nặng, trong đó có tai nạn xe hơi.

Trang 60 của 65 trang (644 bài)Đầu<...5657585960...>Cuối
Content 14