0_images1596340_Nh__nghi_n_c_u_ng__i_H__Lan___Wieger.jpg

Con người có thể ăn thực phẩm gieo trồng từ sao Hỏa

25-06-2016

Các nhà khoa học tại trường Đại học Wageningen, Hà Lan, ngày 24/6, cho biết 4 loại cây trồng được chăm bón và phát triển bình thường trên loại đất được lấy từ sao Hỏa có thể được sử dụng làm thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của con người.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 60 của 60 trang (596 bài)Đầu<...5657585960
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14