0_41.jpg

Con người có thể chuyển đến hành tinh Kepler-62F sống?

21-06-2016

Với việc hành tinh Kepler-62F cách Trái Đất 1.200 năm ánh sáng và không có con tàu vũ trụ nào có thể đạt vận tốc bằng tốc độ của ánh sáng, nên chuyện con người có thể chuyển đến hành tinh này sinh sống là điều hoàn toàn không thể xảy ra.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 60 của 60 trang (593 bài)Đầu<...5657585960
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14