0_58c71c61.jpg

Sáng tạo vì người khác

06-07-2016

Chuyện về những bạn trẻ thuộc chi đoàn Xí nghiệp xử lý nước thải Bình Hưng (Cty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM) cho thấy sáng tạo không chỉ vì công việc. Khi nghĩ về người khác, sáng tạo có ý nghĩa hơn.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 10 của 10 trang (100 bài)Đầu<...678910
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14