0_101975912-alibaba-group-jack-ma-1910x1000.jpg

Alibaba: Đuổi việc 2 nhân viên sale mang về 60% doanh số cho công ty

24-06-2016

Alibaba đã phải đưa ra quyết định khó khăn này ra sao?

Content 1 mobi
Content 1
Trang 11 của 11 trang (102 bài)Đầu<...11
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14