0_sinhvien_zpeq.jpg

Những dự án 'nhỏ mà có võ' của sinh viên Singapore

03-06-2017

Việc xử lý các dụng cụ làm bếp có thể nguy hiểm, thậm chí những đầu bếp có kinh nghiệm cũng thường bị đứt tay hoặc phỏng.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 11 trang (101 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14