0_cau-lac-bo-khoa-hoc-tig-cai-noi-cung-cap-nguon-nha.png

Câu lạc bộ TIG, nơi cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ

28-12-2016

Với tiêu chí “Dựa trên nền tảng công nghệ, thực hiện các đổi mới sáng tạo, tiến tới hội nhập và toàn cầu hóa cả về yếu tố con người và sản phẩm”, TIG – CLB khoa học của Trường đại học Bách khoa Hà Nội mở cho các sinh viên khối ngành kỹ thuật một môi trường học tập, nghiên cứu, thực hành chuyên nghiệp, bám sát thực tiễn, đồng thời trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc cần thiết khác theo phương pháp Learning by doing (vừa học vừa làm).

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 11 trang (101 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14