0_atm-2555-1485480310.jpg

Mẹo rút, chuyển tiền không gặp sự cố trong Tết

28-01-2017

Bạn nên kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng trước khi chuyển tiền, không đóng màn hình giao dịch trên ebank cũng như thoát khỏi màn hình ATM khi chưa nhận được kết quả.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 11 trang (104 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14