0_GDVN_ruoivang2giaoducnetvn.jpg

Nhà sáng chế tí hon, thất bại ba lần trước khi chế thành công máy diệt Ruồi!

19-10-2016

"Con nghĩ muốn thành công thì phải chịu khó, không chán nản trước mọi thất bại…”.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 10 trang (100 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14