0_IMG-6255-8993-1461666378.jpg

Những người trẻ chọn 'ra đời' không bằng đại học

04-10-2016

Nhiều thanh niên chọn học nghề 3 tháng rồi tự bươn chải từ vị trí thấp tiến tới dần có vị trí ổn định trong công việc.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 11 trang (104 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14