0_a1_tr7_HUEU.jpg

Chung khảo “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” khu vực phía Bắc

20-01-2017

Vòng chung khảo khu vực miền Bắc cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ nhất, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội đã lựa chọn được 18 ý tưởng để trình bày trước Ban giám khảo trong vòng chung khảo.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 3 của 33 trang (322 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14