0_DSC0088c.jpg

20 sản phẩm lọt vào chung khảo Nhân tài Đất Việt

07-11-2016

Trong số 260 sản phẩm tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016, qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 20 sản phẩm lọt vào chung khảo.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 33 trang (322 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14