0_thu-truong-pham-cong-tac-0032.jpg

Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN: Động lực cho nhà khoa học

21-08-2016

Trong số hơn 100 công trình KH&CN được đề nghị xét tặng, Hội đồng cấp nhà nước đã chọn ra 9 công trình đặc biệt xuất sắc đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 7 công trình xuất sắc đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 32 trang (320 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14