0_dsc3256.jpg

Vinh danh 10 sản phẩm đạt Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần IV

18-09-2016

Không chỉ xét đến sức sáng tạo của các nhà sáng chế, Ban tổ chức Giải thưởng còn chú trọng đánh giá tính thương mại hóa của sáng chế khi đưa ra thị trường.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 33 trang (323 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14