nytimes-0-3781-1445230000_79877.jpg

WSJ: Hàng 'Made in Vietnam' có thể sớm phổ biến toàn cầu

19-10-2015

(Ytuong.com.vn) - Để đáp ứng quy định về nguồn gốc sản phẩm và hưởng ưu đãi thuế từ TPP, các công ty nước ngoài được dự báo sẽ đổ xô tới Việt Nam mở cơ sở sản xuất.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 33 trang (323 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14