0_ST_20180109_FCTECHAVEA_3673360.jpg

SHINESeniors - Dự án dùng cảm biến theo dõi người già sống độc thân tại Singapore

02-10-2018

Lão hóa thường gắn liền với sự suy giảm các chức năng trong cơ thể, nhưng công nghệ mới đang giúp người cao tuổi đối phó tốt hơn với những khó khăn như thế. Cảm biến của dự án cho phép họ tiếp tục sống ở nhà một cách an toàn và thoải mái thay vì có nhận viên đến nhà chăm sóc.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 90 trang (894 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14