VIETKINGS - KYLUC.TV: Hội thảo về triết học trị liệu và thạch lý học

24-09-2019

Vào sáng ngày 21/9/2019, Hội thảo quốc tế về triết học trị liệu và thạch lý học lần đầu tiên được tổ chức. Hội thảo diễn ra tại Trường Đại học Mỹ Thuật Tp. HCM với chủ đề “Lắng nghe tiếng nói của đá”.

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam


Content 14