TranNhatHuy1_67431.jpg

Giám đốc "nghìn tỉ" tuổi 30

29-04-2011

Trần Nhật Huy - một trong mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010 có ước mơ thủa thơ ấu là trở thành nhà quân sự. Nhưng anh bị loại ngay tại vòng khám sức khỏe sơ tuyển với lí do mắt cận 4 diop.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 102 của 105 trang (1048 bài)Đầu<...101102103104105>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14