VuMinhTri_66271.jpg

Hỏi chuyện 'tướng' người Việt của Qualcomm tại Đông Dương

28-04-2011

Thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng công nghệ di động 3G là chiến lược kinh doanh chủ đạo của Qualcomm tại Việt Nam dưới thời của Vũ Minh Trí.

Trang 107 của 110 trang (1095 bài)Đầu<...106107108109110>Cuối
Content 14