0_bill-gates_251214970.jpg

Bill Gates đã đoán đúng nhiều thứ về công nghệ từ 20 năm trước

25-12-2017

Trong cuốn sách "Business @ the Speed of Thought" xuất bản năm 1999, nhà sáng lập Microsoft đã dự đoán đúng rất nhiều thứ về công nghệ ngày nay.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 105 trang (1046 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14