0_b317ef65-1511313729921.jpg

Làm clip mô phỏng kiến thức, hiện tượng khoa học

24-11-2017

Đó là cuộc thi khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo mới nhất do Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 3 của 105 trang (1048 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14