0_img2552-3read-only-1509330086717.jpg

Nhà khoa học lúng túng 'khởi nghiệp'

08-11-2017

Có ý tưởng, giải pháp, thậm chí mang tính đột phá cao, nhưng dự án của các nhà khoa học không được nhà đầu tư "để mắt" tới. Vì sao?

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 105 trang (1048 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14