0_FPT_05.jpg

[VIETKINGS - CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU] FPT - Thương hiệu công nghệ có giá trị nhất Việt Nam

22-08-2019

VIETKINGS / IDEASPLUS.VN - Theo Forbes Việt Nam, việc định giá thương hiệu theo tiêu chuẩn của Forbes US, nơi thương hiệu được tính dựa trên đóng góp của công ty vào hiệu quả kinh doanh của công ty.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 30 trang (298 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14