0_2-2.jpg

[IDEASPLUS] Cựu kiến trúc sư Amazon Web Services tiết lộ về ‘siêu quản gia’ của người Việt

16-04-2021

Tự động phân ca, lên nhân sự dọn phòng ngay khi khách hàng click "chọn phòng". Bất kể thay đổi nào của khách, không cần cuộc điện thoại, thư từ thông báo, thông tin sẽ được đề xuất và cảnh báo "không có độ trễ" trên hệ thống điện tử.

Trang 1 của 32 trang (320 bài)12345...>Cuối
Content 14