0_qen-giac-mong-o-to-made-in-vietnam-1467169456749-c.jpg

Ô tô Việt Nam: Sản xuất "nguyên con" thất bại thì chuyển sang lắp ráp hỗ trợ

29-06-2016

Thừa nhận chiến lược phát triển công nghiệp ô tô của Việt Nam trước đây chưa thành công, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết theo chiến lược mới, Việt Nam sẽ chọn 1 nhà đầu tư uy tín trên thế giới để tham gia vào chuỗi sản xuất của họ.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 30 của 31 trang (301 bài)Đầu<...2627282930...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14