3040_SCAMPER_Creativity_Technique_One_Pager.png

Khơi nguồn ý tưởng bằng phương pháp sáng tạo SCAMPER

16-06-2016

hởi nghiệp là hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Bước chân đầu tiên đó chính là tìm được ý tưởng kinh doanh phù hợp. Vậy tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới dễ hay khó, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhà sáng lập. Trong đó, tư duy sáng tạo SCAMPER là một trong những phương pháp hiệu quả mà các nhà khởi nghiệp trẻ có thể tham khảo khi bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng mới.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 31 của 31 trang (301 bài)Đầu<...31
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14