0_snap-ipo-risk.png

Google ra giá 30 tỷ USD để mua lại Snapchat

05-08-2017

Nếu cùng nhau hợp tác, Google và Snap có thể hỗ trợ nhau phát triển nhiều công nghệ mới hiện đại, đặc biệt là thực tế tăng cường và kính Google Glass.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 30 trang (298 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14