0_rich-9703-1483092919.jpg

Từ bán sách dạo đến CEO công ty tỷ USD

03-01-2017

Rick Goings - CEO hãng đồ gia dụng Tupperware - được coi là một người cực kỳ thành công, nhưng năm 17 tuổi, ông từng nghĩ đời mình chẳng thể nào khá lên được.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 38 trang (373 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14