6251_18.jpg

Facebook phát triển ra sao trong 13 năm qua?

05-01-2017

Facebook ngày nay được hình thành từ ý tưởng của cậu sinh viên năm 2 Mark Zuckerberg bên trong căn phòng ký túc xá tại đại học Harvard nổi tiếng.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 39 trang (386 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14