0_apollo-45-su-menh-tham-hiem-mat-trang-cua-audi-anh.jpg

Xe Audi lên mặt trăng

08-12-2017

Con tàu tuần tra Apollo 17 bị bỏ rơi trên mặt trăng từ năm 1972 sẽ sớm có vị khách đầu tiên sau 46 năm. Đó chính là Audi!

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 4 trang (40 bài)1234>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14