0_jgebdqmmynkayotkvwb9-1462593253927-42-0-858-1600-c.jpg

EmDrive: Động cơ không cần nhiên liệu, lên Mặt Trăng chỉ 4 giờ

15-06-2016

Các phòng thí nghiệm trên thế giới đã tự đặt ra cho mình “nhiệm vụ bất khả thi” là chế tạo động cơ hoạt động không cần nhiên liệu, phá vỡ các định luật vật lý.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 14 của 14 trang (133 bài)Đầu<...11121314
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14