Mỗi ngày một sáng tạo (24): PianoGo - Ứng dụng iPad hỗ trợ AI cho học đàn piano

09-06-2018

IDEAS+ - PianoGo tập hợp một sự kết hợp độc đáo giữa học piano và trí tuệ nhân tạo. Với hệ thống học tập thông minh của nó, bạn có một gia sư piano cá nhân chuyên nghiệp 24/7.

PianoGo tại Triển lãm điện tử tiêu dùng toàn cầu của CES ở Las Vegas vào năm 2018.

 

Ứng dụng iPad hỗ trợ AI này hoạt động với The One Smart Piano. Sử dụng học máy, ứng dụng có thể theo dõi cách bạn chơi, so sánh kết quả và cung cấp bản đánh giá. AI có thể cho biết nếu bạn đang chơi với độ chính xác, biểu hiện đủ, hoặc nhịp điệu tốt.

PianoGo tập hợp một sự kết hợp độc đáo giữa học piano và trí tuệ nhân tạo. Với hệ thống học tập thông minh của nó, bạn có một gia sư piano cá nhân chuyên nghiệp 24/7.

PianoGo có các chức năng sau:

  • Hiểu được việc chơi đàn của bạn 
  • Giám sát thực hành
  • Cung cấp đánh giá tinh vi trên sáu khía cạnh khác nhau bao gồm kỹ năng cơ bản, chính xác, nhịp điệu, phối hợp, biểu hiện và sự khó khăn dựa trên biểu diễn của người dùng 
  • Giúp cải thiện việc học của bạn.

 PianoGo (Nền tảng giáo dục Piano thông minh nhân tạo ONE) cũng cung cấp phản hồi đồ họa về âm chuẩn, nhịp điệu và hiệu suất.


Khang Nguyễn - IDEAS+


 

Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14