Tin sáng 06.02.2019 - DIMS Spectacle Lens: Mắt kính làm giảm độ cận thị ở trẻ em theo thời gian

06-02-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Một mắt kính mới được thiết kế đặc biệt bởi Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) được phát hiện đã làm chậm tiến độ cận thị của 60% ở trẻ em đã tham gia thử nghiệm, và 21,5% trong số đó đã giảm cận thị rõ rệt.

DIMS Spectacle Lens bao gồm một vùng quang trung tâm để điều chỉnh sai số khúc xạ (tức là cận thị và loạn thị) và đa phân đoạn lệch tâm cơ liên tục xung quanh vùng trung tâm kéo dài đến giữa ngoại vi của thấu kính. Nó cung cấp tầm nhìn rõ ràng và giảm cận thị để điều chỉnh thị lực đồng thời cho người đeo nhìn thấy rõ dù ở khoảng cách nào. Khi làm như vậy, ống kính sử dụng cơ chế tự điều hòa tự nhiên , nhờ đó mà nhãn cầu thích nghi để nhận được những hình ảnh tập trung với tầm nhìn bình thường.

Tổng cộng có 160 trẻ em Trung Quốc từ 8 đến 13 tuổi, với cận thị từ 1 đến 5 diopters (D), loạn thị và tật khúc xạ hai mắt không đều 1,5D hoặc ít hơn hoàn thành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017.

Kết quả thu được là trẻ em đeo kính đeo mắt DIMS Spectacle có ít hơn đáng kể sự tiến triển cơ bản của tật ở mắt so với những người đeo kính thông thường. Mắt kính DIMS Spectacle được cấp phép cho một công ty ống kính có kinh nghiệm trong ống kính mắt kính và sẽ có mặt trên thị trường vào mùa hè này.

Theo Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Theo Vân Nguyễn - Kyluc.vn


 

Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14