0_du-gap.jpg

Tin chiều 17.01.2019 – Dù gấp ngược thông minh chuyên dùng đi mưa

17-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Theo thống kê hiện tại các loại dù bình thường mỗi khi trời mưa sẽ không đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Với thiết kế của ô, dù hiện tại thì 95% bạn sẽ bị ướt khi mang, cụ thể hơn là lúc dùng xong và gom lại nước còn bám sẽ làm bạn bị ướt.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 223 trang (2228 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14