0_carbon-640x470.png

Tin chiều 08.06.2019 - Phát hiện vật chất nano carbon mới 'Diamano'

08-06-2019

IDEAS+ - Các nhà khoa học của CH Dominicana vừa phát hiện vật chất mới của carbon, “Diamano”. Trong lĩnh vực điện tử, Diamano có thể thay thế silicon trong các bóng bán dẫn của thế hệ chip mới cho tất cả các thiết bị điện tử, cũng như phục vụ cấu hình qubit cho điện toán lượng tử.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 253 trang (2521 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14