0_dongtienso.jpg

Bloomberg: Đồng tiền số của Trung Quốc có thể là mối đe dọa đối với cả USD và bitcoin

05-06-2020

Một số nhà quan sát cho rằng đồng CNY kỹ thuật số có thể tăng cường quyền lực của chính phủ đối với hệ thống tài chính của đất nước và một ngày nào ��ó thậm chí có thể thay đổi "cán cân" về tầm ảnh hưởng kinh tế trên toàn cầu.

Trang 1 của 181 trang (1810 bài)12345...>Cuối
Content 14