Kính nhận diện tội phạm

03-06-2011

(YT) - Những cảnh sát ở Brazil trong một tương lai gần sẽ được đeo những cặp kính có khả năng nhận diện khuôn mặt. Những chiếc kính này sẽ quét hình ảnh những khuôn mặt trong một đám đông và kiểm tra với cơ sở dữ liệu tội phạm. Những cảnh sát ở Rio de Janeiro và Sao Paolo đã được thử nghiệm với loại kính này.

Brazil sẽ có một vài đám đông rất lớn trong vài năm tới, ví dụ như World Cup 2014 và Olympic năm 2016. Đồng thời Brazil cũng luôn là một địa điểm du lịch đông đúc quanh năm, cảnh sát Brazil hy vọng công nghệ này sẽ giúp công việc của họ bớt đau đầu hơn.

Với khoảng cách 50m, những chiếc kính này có thể quét khoảng 400 khuôn mặt trong một giây, so sánh 46.000 đặc điểm khuôn mặt so với một cơ sở dữ liệu của những tên khủng bố và tội phạm. Nếu như có một khuôn mặt nào đó trùng với dữ liệu, nó sẽ phát ra đèn đỏ bên trong gọng kính, cho phép cảnh sát có thể đến thẩm vấn họ, thay vì cảnh sát phải đi kiểm tra giấy tờ một cách ngẫu nhiên trong đám đông, vừa tốn thời gian vừa thiếu hiệu quả. Công nghệ này hết sức tuyệt vời trong việc hỗ trợ cảnh sát đảm bảo sự an toàn của đám đông.

Trọng Tín (Dịch từ Popsci)


Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14