0_moon_base_made_with_3D_printing_pillars.jpg

Các nhà khoa học nghĩ ra phương pháp tạo oxy từ bụi mặt trăng

23-01-2020

IDEASPLUS.VN - Bụi minh (hay Regolith) từ mặt trăng được biết là chứa khoảng 40 đến 50% oxy theo trọng lượng, nhưng nó tồn tại dưới dạng các oxit nên nó không thể sử dụng ngay lập tức.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 257 trang (2569 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14