0_ung-thu-700x500.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (90): Vắc-xin ung thư được thử nghiệm trên người ở bệnh nhân ung thư hạch

09-04-2019

IDEAS+ - Một vắc-xin ung thư thực nghiệm cho thấy nhiều hứa hẹn trong một thử nghiệm lâm sàng nhỏ, theo một nghiên cứu trên tạp chí Y học Tự nhiên. Mount Sinai đã thử nghiệm điều trị ở 11 bệnh nhân ung thư hạch. Vắc-xin được sử dụng ở những người đã bị ung thư. Nó không phải phòng ngừa như tiêm phòng cúm.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 251 trang (2508 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14