0_000000-MyEye_2_0_Man.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (72): OrCam - Thiết bị hỗ trợ biến văn bản thành lời nói và nhận diện mặt người

22-11-2018

IDEAS+ - OrCam là thiết bị công nghệ hỗ trợ có thể biến bất kỳ văn bản thành lời nói với một nút bấm và sử dụng trí thông minh nhân tạo để nhận ra khuôn mặt của mọi người.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 249 trang (2490 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14