0_robot-museum.jpg

Một bảo tàng robot ở Hàn Quốc sẽ tự xây dựng chính nó mà không cần đến sức người

23-02-2019

IDEAS+ - Công trình là một minh chứng cho các quá trình có thể được thực hiện bởi robot và máy tính.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 3 của 251 trang (2508 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14