0_banquyen1.jpg

Apple trả 2 tỷ USD tiền bản quyền cho Nokia

30-07-2017

Khoản tiền mặt trên đã được Apple chuyển cho Nokia trong thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng sáng chế giữa hai công ty.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 111 của 147 trang (1461 bài)Đầu<...111112113114115...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14