0_Anh-3-6424-1463913269.png

Scotland xây nhà máy phong năng nổi lớn nhất thế giới

17-06-2016

Nhà máy sử dụng năng lượng gió nổi lớn nhất thế giới sẽ khởi công trong năm nay ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Scotland.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 111 của 112 trang (1112 bài)Đầu<...111112>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14