0_dubai-04.jpg

Khách sạn cao nhất thế giới sẽ mở tại Dubai

09-01-2020

IDEASPLUS.VN - Năm 2018, khách sạn Gevora cao 356 mét (1.168 feet) ở Dubai đã trở thành khách sạn cao nhất thế giới. Tuy nhiên, kỷ lục sẽ bị phá vỡ bởi Tháp Ciel những năm sắp tới.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 169 trang (1688 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14