0_00(2).jpg

Trung Quốc: 12 loại robot được phát triển thay thế con người trong công việc hằng ngày

02-08-2018

IDEAS+ - Có thể là tiếp tân hay bác sĩ, các robot này được thể hiện ở nhiều hình dáng và kích cỡ nhằm giúp đỡ con người trong các công việc hằng ngày.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 102 trang (1013 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14