0_may-giat-danh-cho-nguoi-luoi-giat-xong-tu-phoi-kho.jpg

Máy giặt dành cho người lười: giặt xong tự phơi khô và gấp, dễ dàng cất vào tủ

15-06-2016

Một phát minh mới tưởng chừng sẽ trở nên một công cụ hữu hiệu cho gia đình bạn. Nhưng bấy nhiêu có lẽ vẫn chưa thể đáp ứng được sự khó tính của khách hàng, chỉ vì một nhược điểm duy nhất...

Content 1 mobi
Content 1
Trang 106 của 107 trang (1062 bài)Đầu<...106107>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14