0_170717_nangluongtaitao.jpg

Trung Quốc thử nghiệm sử dụng 100% năng lượng tái tạo

17-07-2017

Tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc với 5,8 triệu dân vừa thử nghiệm sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo trong vòng một tuần nhằm đánh giá khả năng thích ứng của lưới điện khi không có năng lượng hóa thạch.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 115 trang (1145 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14