Mỗi ngày một sáng tạo (41): Máy cảm biến làm vườn Edyn

02-07-2018

IDEAS+ - Edyn là một hệ thống vườn thông minh có thể giám sát và theo dõi các điều kiện môi trường, hỗ trợ bạn giúp cây trồng phát triển tốt hơḥ

Edyn là một hệ thống vườn thông minh theo dõi và ghi nhận các điều kiện môi trường, giúp bạn làm cho cây của bạn phát triển tốt hơn.

Thiết bị sẽ được chèn vào đất, Bộ cảm biến Edyn Garden thu thập và phân tích dữ liệu về việc thay đổi điều kiện thời tiết và đất. Van nước Edyn tự động điều khiển hệ thống tưới hiện tại của bạn dựa trên dữ liệu từ cảm biến vườn và dự báo thời tiết địa phương.

 
Ứng dụng Edyn hiển thị dữ liệu này dưới dạng ảnh chụp nhanh thời gian thực trong khu vườn của bạn và đẩy thông báo cũng như đề xuất để tối đa hóa sức khỏe của cây trồng. Một thành phần riêng biệt, Edyn Water Valve, sử dụng dữ liệu được thu thập bởi cảm biến để kiểm soát thông minh hệ thống tưới nước hiện có của bạn, tưới cây của bạn chỉ khi cần thiết. Với công nghệ theo dõi tiên tiến và thiết kế trực quan, hệ thống vườn thông minh Edyn giúp bạn kết nối với khu vườn hoặc trang trại của bạn để bạn có thể trồng cây khỏe mạnh hơn.

Màn hình hiển thị ứng dụng Edyn trên iPhone
Ứng dụng Edyn hiển thị dữ liệu này dưới dạng ảnh chụp nhanh thời gian thực trong khu vườn của bạn và đẩy thông báo cũng như đề xuất để tối đa hóa sức khỏe của cây trồng.


Khang Nguyễn - IDEAS+


 

Content 14