Tin sáng 21.06.2019: Microsoft vẫn bán số lượng latop Huawei tồn kho và tiếp tục cập nhật phần mềm nếu bạn mua

21-06-2019

IDEAS+ - Microsoft đã nối lại việc kinh doanh máy tính xách tay Huawei hiện có trên cửa hàng trực tuyến của mình. Sau khi hết hàng, khách hàng sẽ không thể mua máy tính xách tay Huawei cho đến khi có điều gì đó thay đổi trong quyết định của chính phủ Hoa Kỳ.

 

Bạn có thể một lần nữa mua máy tính xách tay Huawei từ cửa hàng Microsoft. Huawei

Máy tính xách tay Huawei biến mất khỏi các cửa hàng của Microsoft vào tháng 5 trong bối cảnh chính phủ Mỹ cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei. Nhưng hiện tại, máy tính xách tay Huawei hiện đã được bán lại trên cửa hàng trực tuyến của Microsoft.

Máy tính xách tay Huawei chỉ có sẵn tạm thời trên cửa hàng của Microsoft, vì công ty đang bán hết số hàng cuối cùng mà nó đã có trong tay. 'Chúng tôi đang nối lại việc bán hàng tồn kho các thiết bị Huawei hiện có của chúng tôi tại Microsoft Store', Microsoft cho biết trong tuyên bố của mình với Business Insider.

Khi Microsoft bán hết bất kỳ mẫu máy tính xách tay Huawei nào, nó sẽ không có sẵn hãng nữa cho đến khi có sự thay đổi trong lệnh cấm của Hoa Kỳ.

Người phát ngôn của Microsoft cũng cho biết họ sẽ 'tiếp tục cung cấp các bản cập nhật phần mềm của Microsoft cho khách hàng với các thiết bị Huawei', nghĩa là chủ sở hữu máy tính xách tay Huawei sẽ không bị loại bỏ khỏi các bản cập nhật tính năng và bảo mật của Microsoft. Điều này rất quan trọng đối với bất kỳ ai nghĩ đến việc lấy một chiếc máy tính xách tay Huawei, vì một chiếc máy tính xách tay không có bản cập nhật phần mềm có thể trở nên lỗi thời khá nhanh. Nếu không có xác nhận rằng máy tính xách tay Huawei sẽ nhận được hỗ trợ của Microsoft sau khi mua, sẽ không nên mua máy tính xách tay Huawei.

Microsoft quyết định tiếp tục cung cấp các bản cập nhật phần mềm của Microsoft dựa trên 'đánh giá ban đầu về quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về Huawei', Microsoft cho biết.


Khang Nguyễn - IDEAS+


 

Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14