0_149590079324988-iphone-7-home-button.jpg

Xác nhận iPhone 8 sẽ loại bỏ hoàn toàn nút Home

29-05-2017

Theo nguồn tin từ phía Trung Quốc, phím Home tròn truyền thống trên dòng iPhone sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi iPhone 8.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 46 trang (460 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14