ums4pSYCBlg.jpg

Robot dược sĩ có khả năng nhận diện, phát thuốc

25-06-2018

Pillo là robot chăm sóc sức khỏe kết hợp nhận dạng khuôn mặt, phân phát các loại thuốc cho mỗi thành viên trong gia đình...

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 61 trang (609 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14