0_69404a5357cf0598.jpg

Kính thông minh chuyển đổi chữ thành âm thanh cho người khiếm thị

01-03-2018

(Ideaplus.vn) Một công ty Nhật Bản đang phát triển một cặp kính thông minh chuyển đổi từ thành giọng nói cho những người không biết chữ hoặc gặp khó khăn khi đọc hay khiếm thị. Kính, được phát triển từ năm 2012, đã được liệt kê trên Campfire được bán mỗi cặp với giá khoảng 47 đô la.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 55 trang (545 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14