Thư viện nhỏ nhất thế giới

17-04-2011

Một nhà sưu tập Hungary tự hào sở hữu một thư viện có thể xem là nhỏ nhất thế giới (ảnh). Theo Oddity Central, ông Jozsef Tari bắt đầu sưu tập những cuốn sách “mini” vào năm 1972, và hiện có trong tay hơn 4.500 tác phẩm văn học, trong đó có nhiều sách nhỏ nhất thế giới (chỉ 2,9 x 3,2 mm).

Phần lớn sách trong thư viện của ông Tari được in ở Hungary, nhưng cũng có nhiều cuốn xuất xứ từ Mỹ, Mexico, Canada, Úc, Nhật Bản và Indonesia.


Ảnh: Oddity Central

T.Q


Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14