0_phree_apple.jpg

Tin sáng 20.03.2019 – Phree: Cây bút viết được trên mọi chất liệu

20-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Phree là cây bút viết được lên mọi bề mặt do OTM Technologies (Israel) phát triển.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 87 trang (864 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14