0_0000000000000000000-a3.jpg

Tin chiều 14.12.2018 – Quilla: Bảng trắng thông minh làm từ giấy điện tử

14-12-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Công ty QuirkLogic của Canada muốn chấm dứt cái cảnh mà học sinh, sinh viên phải lấy smartphone của mình ra để chụp lại ghi chú, bài giảng trên bảng trắng. Đó là lý do mà chiếc bảng Quilla ra đời.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 78 trang (777 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14