0_46576816-1617993699223.jpg

Nghệ An nhân rộng nhiều mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ

12-04-2021

Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ (KH - CN) vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An bước đầu đã giúp người dân thay đổi nhận thức, coi tiến bộ KH - CN là nguồn lực giúp xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhiều tiến bộ KH - CN được đưa vào ứng dụng có hiệu quả, lan tỏa nhanh trong cộng đồng.

Trang 1 của 77 trang (766 bài)12345...>Cuối
Content 14